BCR Broker | Investiții | Banca Comercială Română

Tranzacționare de acțiuni online canada

Conținutul

  tranzacționare de acțiuni online canada

  Unul dintre criteriile de eligibilitate pentru garanțiile reale este faptul că ar trebui să fie suficient de lichide. Prin urmare, pentru a fi considerați indici principali în sensul regulamentului menționat, indicii pentru acțiuni ar trebui să includă mai ales acțiuni tranzacționare de acțiuni online canada care se estimează în mod rezonabil că pot fi valorificate atunci când instituția are nevoie să le vândă.

  tranzacționare de acțiuni online canada

  În ceea ce privește condiția ca bursa să dispună de un mecanism de compensare, toate piețele reglementate pe care se realizează tranzacții cu instrumente financiare care nu sunt prevăzute în anexa II la Regulamentul UE nr. În cazul rarelor burse pentru instrumente financiare derivate care nu sunt deservite de CPC, normele referitoare la marjă prevăzute în Regulamentul UE nr.

  tranzacționare de acțiuni online canada

  În avizul său formal din data de 28 ianuarieESMA și-a confirmat poziția inițială și nu a prezentat un nou proiect de standarde tehnice de punere în aplicare modificat în conformitate cu propunerile Comisiei. Prin urmare, proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare ar trebui aprobat cu modificările necesare pentru a se evita excluderea indicilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru a fi considerați indici principali în sensul Regulamentului UE nr.

  tranzacționare de acțiuni online canada

  Articolul 2 Bursele recunoscute Bursele recunoscute în sensul articolului alineatul 8 litera b din Regulamentul UE nr.

  Articolul 3 Intrarea în vigoare Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

  tranzacționare de acțiuni online canada

  Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre. Adoptat la Bruxelles, 13 septembrie Pentru Comisie.